Certifikace

Certifikace  ISO 9001 a 14001

tuv

 

„Mezinárodní standardy ISO zajišťují to, že výrobky a služby jsou bezpečné, spolehlivé a v odpovídající kvalitě. Jsou strategickými nástroji, které redukují náklady tím, že minimalizují odpady, chybovost a zvyšují produktivitu. Pomáhají společnostem vstoupit na nové trhy, zajišťují rovné podmínky pro rozvojové země a usnadňují volné a rovnoprávné globální obchodování“.

                                                                                    Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO)

To je samozřejmě velmi zajímavé, ale co to konkrétně znamená pro nás?

Můžeme začít tím, že ne každá společnost může certifikace dosáhnout, proces vyžaduje určitou úroveň angažovanosti, úroveň řízení kvality, s čímž se potýkají i ty nejlépe fungující společnosti. Jakmile je jednou ISO status společnosti přidělen, je povinností úspěšné společnosti dané standardy zachovávat a proto i Vy můžete důvěřovat společnosti MARPOS.

Na ISO certifikaci záleží, poněvadž Vám dává jistotu, že společnost MARPOS myslí své záměry vážně a k Vašim projektům přistupuje s respektem, jaký zasluhují.

Společnost MARPOS  má zavedený systém řízení kvality a kontroly životního prostředí (angl. EQMS), certifikace ISO 14001 a ISO 9001. Díky EQMS jsme zavázáni naplnit či překročit požadavky, které jsou definovány zákazníky společně s předpisy, které se vztahují k našemu odvětví.

Dáváme si realistické a jasné cíle k tomu, abychom mohli postupně zdokonalovat naše činnosti, a díky zpětné vazbě ze strany zákazníků jsme schopni posoudit míru efektivity systému EQMS. Svoji politiku v této oblasti komunikujeme směrem k zaměstnancům, klíčovým klientům a k našim dodavatelům.

Audity u nás provádí a certifikáty vydává společnost TÜV SÜD Czech.

ISO 14001 CZ 2023

ISO 9001 CZ 2023

POLITIKA QMS a EMS