Aktuality

Vlastní výrobní a administrativní prostory

Společnost MARPOS od svého vzniku provozuje své činnosti v pronajatých prostorech. Vzhledem k růstu společnosti se tyto prostory stávají nevyhovující. Proto jsme se rozhodli ke koupi vlastní nemovitosti  s následnou rekonstrukci. V současné době probíhá rekonstrukce. Stěhování výroby plánujeme na červenec 2019.

Implementace informačního systému HELIOS ORANGE

Od roku 1993, kdy společnost MARPOS vznikla, byly veškeré agendy vedeny pouze v MS Office a ekonomickém systému WinDuo . To bylo po určitou dobu možné vzhledem k relativně malému počtu zaměstnanců. Postupem času se však situace bez sofistikovaného firemního…

Marpos má nový kabátek

Po mnoha letech se společnost MARPOS zákazníkům představuje novým logem, které splňuje veškeré požadavky na silný identifikační symbol. Snahou tvůrců loga bylo vytvořit takový znak, který by nejen vyhovoval představám vedení společnost, ale současně byl vhodný z hlediska jeho používání…