Aktuality

Selektivní pájení

Selektivní pájení THT komponentů pod dusíkovým zákrytem. Touto automatizací procesu jsme zefektivnili a hlavně zkvalitnili další část naší výroby.

Vlastní výrobní a administrativní prostory

V prosinci 2019 jsme se přestěhovali do nového výrobního areálu. Nová adresa je:  Mitrovická 598/411D , Ostrava Nová Bělá 724 00. Od 5.2.2020 je sídlo společnosti na této adrese.

Implementace informačního systému HELIOS ORANGE

Od roku 1993, kdy společnost MARPOS vznikla, byly veškeré agendy vedeny pouze v MS Office a ekonomickém systému WinDuo . To bylo po určitou dobu možné vzhledem k relativně malému počtu zaměstnanců. Postupem času se však situace bez sofistikovaného firemního…

Marpos má nový kabátek

Po mnoha letech se společnost MARPOS zákazníkům představuje novým logem, které splňuje veškeré požadavky na silný identifikační symbol. Snahou tvůrců loga bylo vytvořit takový znak, který by nejen vyhovoval představám vedení společnost, ale současně byl vhodný z hlediska jeho používání…