Guitars and Basses

V kooperaci s  americkou firmou „GF USA Guitars and Basses“ začínáme vyrábět elektroniku do strunných hudebnich nástrojů navrženou na plošných spojích.  Výhodou elektroniky s plošnými spoji je velmi jednoduchá instalace do hudebních nástrojů, minimum pájeni nebo  instalace bez pájení.