Dotační projekty

Název projektu: Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007840

Záměrem (cílem) projektu je rekonstrukce nově zakoupeného brownfieldu (BF v NDB pod ID: 11476), který bude sloužit pro výrobní činnost MARPOS s.r.o. –  výrobu a osazování plošných spojů (CZ-NACE 26120: Výroba osazených elektronických desek). Předmětem projektu byla rekonstrukce  objektu – nevyužívané zemědělské stavby v Ostravě – město.

 

Název projektu: Zavedení optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování do technologie na osazování plošných spojů

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008144

Cílem projektu je pořízení čtyř výrobních technologií, které doplní a inovují stávající linku pro osazování plošných spojů. Díky pořízení kompletní výrobní linky na úrovni
nejmodernějších světových technologií tak podpoří růst výkonů a konkurenceschopnosti malého podniku.

Název projektu: Vývoj měřící technologie pro inspekci plošných spojů

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_018/0005088

Projekt je zaměřen na oblast průmyslového výzkumu a aplikovaného vývoje. V rámci projektu bude realizován vývoj měřícího zařízení pro inspekci plošných spojů. Výstupem projektu
bude funkční prototyp pro inspekci plošných spojů.

Název projektu: Linka pro povrchovou montáž plošných spojů

Číslo projektu: CZ.1.03/2.2.00/13.03398

 

 

Název projektu: Strojní pájení SMD elektronických součástek

Číslo projektu: 117D816001112

Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

mpmp

 

Název projektu:  Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

(Školení informačního systému HELIOS Orange)

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

eu2