Vlastní výrobní a administrativní prostory

Společnost MARPOS od svého vzniku provozuje své činnosti v pronajatých prostorech. Vzhledem k růstu společnosti se tyto prostory stávají nevyhovující. Proto jsme se rozhodli ke koupi vlastní nemovitosti  s následnou rekonstrukci. V současné době probíhá rekonstrukce. Stěhování výroby plánujeme na červenec 2019.