Vážení zákazníci, milí kolegové a obchodní partneři,

konec roku se neúprosně blíží, a tak nastal čas pro krátké hodnocení roku 2017 a poděkování za spolupráci.

Rok 2017 byl pro MARPOS velmi úspěšný, dařilo se nám plnit prakticky bez výhrad všechny cíle a co je ještě více podstatné – udrželi jsme všechny klíčové zákazníky. Nebylo to snadné, ale udělali jsme pro to vše, co bylo v naších silách.

Řada vyspělých firem se již několik let zabývá nástupem čtvrté průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Stranou tohoto dění nemůže zůstat ani naše firma. Hlavní naší myšlenkou je podchytit impulsy, které našemu oboru přináší tato zcela nová filosofie systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií při uvažování jejich trvalého, velice rychlého rozvoje a připravit v naší firmě podmínky k realizaci nové (tzv. čtvrté) průmyslové revoluce. Dlouhodobým cílem firmy je udržet a posílit konkurenceschopnost v době masového nástupu uvedené filosofie ve společnosti.

Hlavním cílem roku 2017 bylo připravit realizaci výstavby vlastních výrobních a administrativních prostor. Povedlo se nám dokončit veškerou projektovou dokumentaci ke stavbě včetně získání stavebního povolení. Získali jsme k tomuto projektu rozhodnutí o poskytnutí dotace z operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – NEMOVITOSTI – II. Výzva“. Financování celého projektu máme pokryto bankovním příslibem.

V průběhu letošního roku jsme museli reagovat na růst zakázek a technologické náročnosti výroby. Proto jsme doplnili jsme naší technologii o několik novinek:

Automatický in-line sítotisk SpeedPrint 710avi
 (cílem je zjednodušit a zkvalitnit proces tisku pasty, usnadnit údržbu a snížit provozní náklady)
3D automatickou optickou inspekci Cyber Optics SQ3000
(spolehlivá detekce chybějících, pootočených, špatných součástek, nezapájených a špatně zapájených pájených spojů, zkratů, čtení čárových kódů)
Extra Eye – poloautomatická inspekce prvních kusů 
(v
elmi rychlé zkontrolování prvních kusů nové série – zda je SMT linka správně nastavená)
MP Dry Cabinet
(sušicí skříně pro skladování DPS a MSD komponentů všech tříd bez nutnosti opětovného vakuování do sáčků)

V závěru roku jsme se rozhodli o sestavení druhé sériové SMT linky a proto jsme objednali nový osazovací automat MYDATA MY300SX/LX-11, který bude instalovaný v únoru 2018.

Dalším strategickým krokem bylo posílení a zkvalitnění výrobního týmu. I přes složitou situaci na pracovním trhu se nám podařilo posílit náš tým o několik kvalifikovaných kolegů. Vytvořili jsme plán odborného školení zaměstnanců. Některé školení již lidé absolvovali a další proběhnou v příštím roce.

Milí zákazníci, kolegové a obchodní partneři, než se pustíme do dalšího boje, užijme si pár hezkých a klidných chvil v rodinném prostředí. Je důležité si odpočinout, abychom všichni byli připraveni i následující rok čelit všem těm výzvám, které přijdou. Za celý tým MARPOS chci jenom potvrdit, že my tady pro vás budeme i nadále a budeme se těšit na další spolupráci, projekt, který společně vytvoříme.


Přeji všem pěkné svátky a děkuji za to, že jste stále s námi

V Ostravě 18.12.2017

Ing. Petr Tomášek

/majitel společnosti/

 

 

    •